epc_header_zno

zentuvo håndterer raskt ”forenklet energiattest” av din bolig!

Energimerket beskriver energitilstanden for bygningen med en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren blir beregnet ut ifra energiforbruk per kvadratmeter. Energikarakterskalaen går fra A – G.

Oppvarmingskarakterskalaen går fra rød til grønn i fem trinn, og henviser til i hvilken grad bygningen er utstyrt for å utnytte fornybare energikilder. Oppvarming med elektrisitet eller olje tilsvarer rød oppvarmingskarakter.”

KONTAKT OSS